Team Training

TEAMTRAINING

Een teamtraining is niet hetzelfde als het coachen van een team.

HET DOEL VAN EEN TEAMTRAINING WORDT DOOR DE LEIDER OF DOOR HET MANAGEMENT VASTGELEGD .

Dit kan variëren van :

 • timemanagement training
 • communicatietraining
 • vaardigheidstraining
 • sociale vaardigheidstraining
 • training prioriteiten stellen
 • training zelfsturing
 • training feedback geven

tot aandachtspunten  zoals:

 • conflicten in het team
 • slechte of geen communicatie
 • gebrek aan onderling vertrouwen
 • informeel leiderschap
 • niet duidelijk omschreven doelen

en zo kan in elke organisatie een andere reden voor teamtraining zijn.

Problemen zorgen ervoor dat het team stagneert, waarbij de effectiviteit van de teamprestatie minimaal is. Logisch gevolg is minder omzet. Vaak wordt een hoger ziekteverzuim gemeten.

HOE ZORGEN WIJ DAT DEZE TEAMS WEER WERKPLEZIER ERVAREN?

 • Allereerst gaan we samen het doel van de teamtraining vaststellen.
 • Vervolgens inventariseren we tijdens een-op-een gesprekken hoe het commitment is t.o.v. het doel.
 • Het doel wordt onderverdeeld in subdoelen en de route wordt samen met de groep bepaald.

Dan wordt een (afgesproken) periode lang dit proces door de teamleden toegepast in de praktijk. Op dit moment in de training kan er al begonnen worden met borging van de informatie

 • Daarna vindt er een inventarisatie plaats. Resultaatverbetering wordt gemeten
 • De arbeidsvreugde komt terug. Hiermee wordt het commitment vergroot.
 • De synergie is bereikt. Er is weer vertrouwen en begrip in het team. Evaluatie.

TIJDELIJKE BONUS: Na een aantal maanden wordt een her-evaluatie gehouden om te zien waar het proces mogelijk nog bijgesteld kan worden.

In deze team training komen aan de orde: SMART doelen stellen / sterkte-zwakte analyse / kernkwaliteiten/ Maturity of Teams / efficiëntie / teamproces / competenties / betrokkenheid / resultaat meting / commitment / synergie

 

Wil je weten of de trainer past bij jouw organisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend strategiegesprek.

Delen op