Interne communicatie

Interne communicatie verbeteren?

Bij sommige teams is het nodig om een zichtbaar doel te stellen. Door een doel te visualiseren wordt het beter tastbaar, beter uitvoerbaar, beter bereikbaar. We hebben hiervoor een creatieve sessie ontwikkeld die zowel visueel en tastbaar is.

In ieder team worden doelen gesteld die samen gehaald moeten worden. Of dit nu de beursgang van het bedrijf is of een communicatie-verbetering, ieder TEAMDOEL kent een specifieke strategie.

Tijdens de brainstormsessie aan het begin van de training

  • bepaalt het team samen de strategie om het TEAMDOEL te bereiken
  • wordt dit teamdoel samen met het team in SUBDOELEN onderverdeeld. Op deze manier zijn de stappen overzichtelijk en meetbaar
  • leert het team SAMEN het teamdoel te 'dragen'

Tijdens het creatieve deel van de training wordt door middel van het maken van een puzzel een tijdlijn gecreëerd, die duidelijk de subdoelen, de tijdspanne en het einddoel weergeeft. Deze puzzel zal in het bedrijf het stappenplan zijn waaraan het bereiken van het doel wordt afgemeten.

  • Door creativiteit ontdekken wij de bijzondere competenties van de teamleden en leren deze inzetten. 
  • Vinden wij samen nieuwe wegen om tot een eensgezind eindresultaat te komen.
  • Leert men samen te werken en elkaar te waarderen

Wanneer de teamdoelen behaald zijn, is de puzzel pas compleet. Ook worden alle deelnemers elke keer weer herinnerd aan de positieve ervaring van de training, omdat de puzzel een prominente plek in het bedrijf krijgt.

Voordeel van deze teamworkshop: het aantal deelnemers is hier niet van belang.

Afhankelijk van het aantal deelnemers maakt een aantal gekwalificeerde begeleiders deel uit van het team van TeamCreation. Trainer Corry Bos begeleidt de samenwerking en zorgt ervoor dat het team ook daadwerkelijk het doel bereikt.

Na deze dag is er de mogelijkheid tot het borgen van de kennis.
Lees hier meer over op borging.

Delen op