Creatieve communicatietraining

Creatieve communicatie training Limburg

Ontstaat er bij jullie op de werkvloer ook vaak miscommunicatie?
Begrijpt de ene collega de andere niet?

Goed communiceren is niet altijd even gemakkelijk. Vaak spreken collega's niet dezelfde taal.
Vaak herkennen ze elkaars signalen niet. Of ze interpreteren elkaars woorden verkeerd.

Om een basis te leggen voor goede communicatie is het belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit kan door praten, maar vaak is het eenvoudiger om een gezamenlijk doel na te streven.

De creatieve communicatietraining die TeamCreation aanbiedt, heeft als belangrijkste doel om samen te werken aan een uniek levensgroot bedrijfskunstwerk. Tijdens deze creatieve activiteit komen diverse belangrijke items aan de orde.

Zo wordt er getraind op

  • communicatie 
  • samenwerken 
  • waarderen 
  • vertrouwen en
  • loslaten. 

Ondanks dat er veel thema's in de training aan de orde komen, brengen we de training als ONTSPANNENDE ACTIVITEIT. Hierdoor zijn de deelnemers vooral bezig met het eindresultaat en alle leermomenten worden als vanzelfsprekend ervaren.

Tijdens de EVALUATIE worden deze momenten benoemd en ontdekt men hoe eenvoudig samenwerken is wanneer iedereen hetzelfde doel nastreeft.

Het project waaraan gewerkt wordt is meestal een levensgrote boom die symbool staat voor

  • verbinding 
  • veiligheid 
  • groei
  • kracht en
  • tolerantie

Bovenstaande eigenschappen zien we ook graag terug in een team:
Teamleden die zich door communicatie en samenwerking verbonden voelen met de collega's waardoor verbinding, kracht, veiligheid en tolerantie ontstaat.

De boom is een machtige vertegenwoordiger van het plantenrijk zoals het team de krachtige vertegenwoordiger van de instelling of het bedrijf is.

De boom wordt ook als metafoor gebruikt voor het team.
Want net als bij het team is het totaal meer waard dan de som der delen.
SYNERGIE: 1 + 1 = 3

Na deze dag is er de mogelijkheid tot uitbreiding van de training en tot het borgen van de kennis.
Lees hier meer over borging

TeamCreation is gevestigd in Roermond - Limburg

Delen op