Borging

Borging

Borging ofwel verankering is belangrijk om na de coaching of workshop niet achterover te leunen, maar het geleerde in te bouwen in het dagelijks handelen.

Tijdens de coaching en workshop wordt er aandacht besteed aan verschillende onderwerpen:

  • communiceren + luisteren = LSD
  • samenwerken
  • waarderen van elkaars werk
  • loslaten van eigen werk en vertrouwen op je collega
  • en wellicht meer

Deze vaardigheden moeten geborgd worden, zodat ze in de werksituatie als vanzelfsprekend gebruikt gaan worden. Daarvoor sturen we  tweewekelijks c.q. maandelijks aan alle deelnemers een personal trigger met het praktijkvoorbeeld, zodat dit weer top of mind is. Dit gebeurt per e-mail. Op deze manier worden de medewerkers opnieuw gewezen op datgene wat tijdens de sessie benoemd werd. Zo wordt het een onderdeel van hun gedachten gang. Meestal hebben we zo 4 triggermomenten nodig.

Dan het laatste triggermoment:

Bij elke trigger vragen wij om voorbeelden te verzamelen uit de praktijk. Zowel positief als negatief.

  • Vijfde moment is een terugkomdag. Weer een praktijk sessie.

Alle verzamelde voorbeelden komen ter tafel en worden besproken.
Met gelijke partners en zonder te overrulen.

Zo worden ook de laatste puntjes op de i gezet.

Delen op