Teambuilding activiteiten

 

TEAMBUILDING EN TEAMCOACHING

Het coachen van een vastgelopen team vraagt veel aandacht.
Wanneer een team “beschadigd” is zal de effectiviteit van de teamprestaties minimaal zijn.

Tijdens een coachingssessie zal de teamcoach aandacht geven aan de volgende punten:

 1. In welke ontwikkelingsfase zit het team? Hebben we wel te maken met een team of met een groep individuen? De aanpak is afhankelijk van deze ontwikkelingsfase.
 2. Dan zal een “diagnose” gesteld worden van de problemen van het team en deze wordt vertaald naar een passende aanpak. = oplossingsgericht coachen
 3. Daarna zal de teamcoach de bewuste en onbewuste vanzelfsprekendheden moeten inventariseren en bespreken.
  - Wie zet zich in? Wie leunt achterover?
  - Wordt er geklaagd of naar oplossingen gezocht?
  - Luisteren ze naar elkaar of praat ieder voor zich?
  - Verwachten ze van jou dat je knopen doorhakt?

Als dit gebeurt is, hebben ook de teamleden meestal al een beeld van de problemen.

Het kan zijn dat het probleem ligt bij de onderlinge taakverdeling. Soms blijkt dat de leden van het team elkaar niet goed genoeg kennen (competenties). Een creatieve teambuilding is dan een voor de hand liggende aanpak.

TeamCreation bevordert de onderlinge samenwerking door een creatieve teambuilding aan te bieden. Door als team te werken aan een gezamenlijk doel ontstaat er verbinding. De krachten van het team worden gebundeld en het team groeit.

Het kan ook zijn dat de communicatie intern niet goed is. Teamleden begrijpen elkaar niet of luisteren niet naar elkaar. Er wordt dan door de coach vooral ingegaan op de interactieprocessen. Het inhoudelijke is meer de verantwoordelijkheid van de groep. De teamcoach let vooral op hoe de betrokkenen met elkaar omgaan.

Teamcoaching gericht op systeemdenken is gericht op verandering van de interactie en de onderliggende denkstructuur van het team.

 

De verantwoordelijkheid van de gewenste verandering blijft bij het team!

 

Na de coaching zal er behoefte zijn aan borging. Het geleerde zal op dit moment nog vers in het geheugen zitten, maar het moeten vanzelfsprekendheden worden die over jaren nog gebruikt worden.

 

Daarom is borging heel belangrijk. Borging vindt voor 80% online plaats.

 

 

Delen op