Over ons

Personal Coaching en Teamcoaching
de trend van het moment

Nu de economie weer aantrekt zijn de meeste medewerkers van een bedrijf weer meer zeker van hun baan. Ze weten dat er weer voldoende werk binnenkomt om hun salaris veilig te stellen.

Een zorg minder?

Helaas zijn veel werkgevers nog steeds wat huiverig om extra mensen aan te nemen. Want wie weet of de economie blijft zoals zij is? Wie zegt, dat er niet weer een nieuwe dip zich voordoet? Eerst zekerheid dat de hoeveelheid opdrachten die nu binnenkomen, stabiel blijft.

Een optelsom is snel gemaakt. Meer opdrachten, evenveel werknemers, resultaat: extra belasting voor de mensen op de vloer.

Nu werken gelukkig veel mensen met plezier, waardoor een beetje extra druk goed wordt opgevangen. Maar waar ligt de grens? Hoe bewaak je die grens? En hoe communiceer je dit met je leiding?

"Personal Coaching is in het bedrijfsleven misschien wel de belangrijkste trend van het moment". En dit geldt niet alleen voor het management, maar in alle lagen.

Tegenwoordig hoeft er niet gezwegen te worden over de begeleiding door een coach. In deze tijd van individualisme mag je weer voor jezelf opkomen. Begeleiding door een coach wordt nu gezien als zelfontplooiing. En in het hedendaagse bedrijfsleven wordt coaching op grensbepaling en time-management eerder gezien als een kracht dan als een zwakte.

TeamCreation, in de persoon van Corry Bos, legt zich bij het individueel coachen van medewerkers, vooral toe op grensbepaling, time-management en communicatie. Daarnaast houdt zij zich bezig met het begeleiden van teams bij communicatieproblemen en bij teamopbouw met supplementaire competenties. (Masterclass EVC voor HR professionals in 2013)

push <-> push< dezelfde competentiespush <-> pull

  supplementaire competenties >

 


Kernkwaliteiten van Corry Bos zijn empathie, gevat, nuchter, analytisch denken en creativiteit. Haar diensten zijn o.a. gericht op het bewustmaken en zo effectief mogelijk inzetten van ieders (verborgen) talenten op de werkplek. En altijd transparant.

De rode draad in haar teamcoaching is onderlinge communicatie binnen teams en organisaties: waar sluiten mensen op elkaar aan, hoe kunnen tegengestelde kwaliteiten elkaar versterken(competenties), waardoor ontstaan conflicten, (communicatieproblemen).

Na de coaching zal borging ingezet worden om de verworven kwaliteiten en inzichten zeker te stellen.

Aandacht voor communicatie, inventarisatie van competenties en borging maakt dat haar coaching succesvol is en met blijvend resultaat. De leidinggevenden worden begeleidt om het resultaat optimaal in te zetten.

Om zeker te weten dat vraag en aanbod bij elkaar passen, biedt TeamCreation eerst een gratis strategiegesprek aan op het bedrijf. Dit eerste gesprek is bedoeld om de vraag duidelijk te formuleren en een strategie uit te zetten.

Corry Bos geeft vaak al tijdens dit strategiegesprek, aan de hand van de verzamelde gegevens, aan, waar de leidinggevende de eerste winst kan behalen, nog voordat de coaching werkelijk begint.

Delen op