Erkenning van Verworven Competenties

EVC = Erkenning van Verworven Competenties

 • Stel dat je administratief medewerker al jaren leiding geeft aan een grote groep vrijwilligers?
 • Stel dat je portier de jaarlijkse marathon organiseert?
  Vaak heeft een personeelslid meer vaardigheden dan waar hij of zij diploma's voor heeft.

Kennis, opgedaan tijdens vrijwilligerswerk of hobby, is ook inzetbaar in het bedrijf.
Maar.... hoe weet je welke vaardigheden iemand heeft?

EVC staat voor “Erkenning van Verworven Competenties”.
Bij het opstellen van het EVC-rapport wordt inzichtelijk gemaakt op welk werk- en denkniveau de medewerker zijn werk doet. Kennis en kunde van de medewerker worden nauwkeurig in kaart gebracht.

De voordelen van EVC:

 • Door het in kaart brengen van de kennis en ervaring van een medewerker kan de medewerker extra taken krijgen;
 • Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en presteren beter. Het ziekteverzuim daalt.
 • Een medewerker die een EVC-rapportage heeft laten vastleggen is flexibeler en optimaler in te zetten binnen de organisatie;
 • EVC kan aanleiding zijn de werknemer extra taken te geven of een interne promotie te overwegen;
 • EVC laat niet alleen zien wat men weet en kan, maar ook waar nog kansen liggen: de EVC-rapportage kan ook ontwikkeladviezen bevatten.
 • Ook bij een reorganisatie is het effectief de competenties in kaart te laten brengen
 • Bij mobiliteitstrajecten wordt de kans op een andere baan groter als een medewerker een ervaringsoverzicht heeft;

Meestal hebben we aan 2 sessies voldoende om de EVC-rapportage op te stellen. Het meeste voorwerk wordt door de medewerker zelf verricht.

Delen op