Cases

Een overzicht van onze cases in teambuilding en personal coaching

Wie als team een training volgt bij TeamCreation, zal ontdekken dat er veel verborgen kwaliteiten en onbekende talenten van de individuele teamleden tijdens een activiteit naar boven komen. Door deze te (h)erkennen kunnen ze in het werk ingezet worden.

Delen op

Case: Bedrijfsleven

Een team moet alert blijven en optimaal functioneren. Anders gaat kostbare tijd en kapitaal verloren. Tijdens een brainstormsessie wordt een top 3 van nieuwe doelen gesteld. 

Middels EVC (Erkenning Verworven Competenties) bepalen we samen de aanwezige competenties van de verschillende teamleden en meten zo de inzetbaarheid bij een nieuw doel. Na 6 weken blijkt tijdens de evaluatie, dat allereerst het enthousiasme terug is in het team. 

En op de vraag: “Wat is er veranderd sinds vorige keer?”

klinkt het uniforme antwoord: “Ik heb er weer zin in. Ik vind het prettig om ‘s morgens weer op mijn werk te komen.”

Case: Gemeente

Wat te doen met niet-gemotiveerde medewerkers?

De gemeentes worden extra belast met taken die de Rijksoverheid doorschuift. Door deze decentralisatie krijgen de gemeentes steeds meer taken.

Om de mogelijkheden (en onmogelijkheden) te inventariseren wordt er een denktank opgericht. Vrijwillige deelname.
Maar………… de vrijwillige deelname aan deze sessie speelt ons parten door:

  • gebrek aan commitment
  • passief gedrag

Deze zaken worden tijdens de training boven tafel gehaald, besproken en beoordeeld.

Daarna wordt de groep

  1. kleiner maar
  2. meer betrokken
  3. met meer doelgerichte acties
  4. en vol motivatie

MISSIE GESLAAGD.

Case: Overheid Reorganisatie

Een nieuw team, samengesteld uit leden van diverse afdelingen die, na een pijnlijke ontslagronde binnen het bedrijf, aan elkaar zijn ‘overgeleverd’. 

Het nieuwe team, 11 personen, die voorheen bijna allemaal een zelfstandige en/of leidinggevende functie hebben gehad. Door de reorganisatie zijn verschillende afdelingen geëlimineerd en vormen deze personen het nieuwe ‘kern’team van het bedrijf.

Maar door al deze wijzigingen, het verlies van collega’s, het veranderen van functie en van verantwoordelijkheid, bestaat er een totaal gebrek aan motivatie. Van een ‘team’ is geen sprake.

  • Hoe halen we de motivatie weer terug?
  • Hoe krijgen we het team weer enthousiast?

Allereerst hebben we de:

Daarna hebben we de competenties geïnventariseerd.
Er ontstaat al snel groepsdynamiek en betrokkenheid.

Ieder individu ontdekt zijn plaats in het nieuwe team, waarbij talenten en kennis beide gewaardeerd en ingezet worden.

Case: Bedrijfsleven: Personal Coaching

Communiceren is niet voor iedereen even eenvoudig! Maar als er een office-manager in dienst is om de gesprekken te voeren, wordt het tijd dat de directeur zelf leert communiceren.

Nadat we geinventariseerd hebben waarop getraind moet gaan worden, zetten we een strategie uit. Stap voor stap werken we naar ons doel. Ik vraag veel commitment en soms is extra motivatie nodig. Maar nadat we het doel hebben bijgesteld, wordt het pad hier naar toe steeds duidelijker. Na een heel intensieve 1op1 training, waarbij meer aan de orde komt dan verbale en non-verbale communicatie, bereiken we met overtuiging het geplande eindresultaat.

een greep uit onze klanten